browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Trstenik

Divna – czyli piękna, Orebic, Trpanj,

Są takie miejsca, które planuje się koniecznie odwiedzić, jedne mniej drugie bardziej znane. Tak było w tym przypadku. Jedziemy na plażę Divna. Zapraszam do wspólnej wycieczki.

Categories: Chorwacja 2017 | Tags: , , , | Leave a comment