browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Podsumowanie sezonu 2013

Podsumowanie wyjazdów w roku 2013

Podchodząc do wyjazdów w sposób statystyczny w sezonie 2013 : – odwiedziliśmy 18 campingów w tym 7 W Polsce, 2 na Węgrzech, 1 w Czechach oraz 8 w Chorwacji. – przejechaliśmy z przyczepą ok 6600 kilometrów – na campingach przebywaliśmy 62 dni

Categories: 2013, Podsumowanie sezonu 2013 | Leave a comment