browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wrześniowy Kraków i Pieskowa Skała

Wrześniowy Kraków i Pieskowa Skała

Kraków przewijał się w naszych planach przez cały sezon wyjazdowy, zawsze jednak pojawiała się jakaś alternatywna lokalizacja. Ostatecznie 6 września 2013 wyruszyliśmy po pracy do stolicy Małopolski.

Categories: Wrześniowy Kraków i Pieskowa Skała | Leave a comment